Chính sách kiểm hàng

Yến Tâm khuyến khích Bạn đồng kiểm tra với nhân viên giao hàng tại thời điểm nhận hàng. Không hỗ trợ thử hàng.

Sau khi nhận hàng, khách hàng kiểm lại phát hiện sai sót, sản phẩm đủ điều kiện đổi trả. Bạn hãy với Yến Tâm qua hotline để được hỗ trợ đổi trả. Lưu ý, Bạn nên quay video lúc mở thùng hàng để đối chiếu khi cần thiết.

Hotline của Yến Tâm: 079.509.9393.